Rijas Balle

Aiz Rijas Balles nosaukuma stāv daudzu palīdzīgu roku darbs un spēks, bez kurām nekas no šī nebūtu iespējams.

Pamatu pamatos tās ir trīs dāmas - Inga Dūka, Līga Broduža un Līva Priede,  kuras aiz sevis pavilkušas līdzi aizrautīgu komandu.

Kā saka Līga, "Man Rijas balle ir notikums, kurā notiek mijiedarbība starp laiku, telpu un cilvēku. Mīlestība pret mūziku un deju ir visus vienojošs elements, kas rezultējas nemitīgā mirkļa tveršanas piedzīvojumā."